OC działalności gospodarczej

activityoc-1

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Przykładowe ryzyka które mogą zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia OC działalności gospodarczej:
– OC deliktowa (za szkody wyrządzone osobom trzecim zawinionym zachowaniem przedsiębiorcy lub podwykonawcy/pracownika, z którego pomocą wykonywał on zobowiązanie)
– OC kontraktowa (za szkody wynikające z nienależytego wykonania kontraktu/zobowiązania lub jego niewykonania)
– ubezpieczenie OC pracodawcy
– ubezpieczenie OC za produkt w kraju i w eksporcie
– ubezpieczenie OC menadżerów i członków zarządu
– ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
Szczegółowe warunki ubezpieczenia różnią się w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Skontaktuj się z naszym agentem w celu doboru najlepszej oferty.

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Zadzwoń do nas

34 325 18 75
34 325 81 03
519 465 701
519 465 703

Napisz do nas

agencja@viabaza.pl

Dlaczego warto mieć polisę OC dla firmy?

Polisa OC dla firmy zabezpiecza mienie firmowe przed skutkami niewłaściwych decyzji przedsiębiorcy, które wywołały szkody u osób trzecich. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie również załatwienie wielu czynności formalno – prawnych. Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie OC dla firmy, badaniem zasadności roszczenia osoby trzeciej, zajmie się firma ubezpieczeniowa. Ubezpieczyciel pozyska również wszelkie informacje, ekspertyzy i opinie, niezbędne do wyjaśnienia sprawy. Warto pamiętać, że niektóre zawody są objęte ustawowym obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy m.in.: zawody medyczne, prawnicze, architekci, farmaceuci, brokerzy ubezpieczeniowi. Posiadanie polisy OC dla firmy, jest w tych przypadkach warunkiem wykonywania zawodu. Bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej warto zabezpieczyć mienie przedsiębiorstwa przed ryzykiem jego uszczerbku lub utraty, które towarzyszy procesom biznesowym. Ubezpieczenie OC, dopasowane do specyfiki Twojej firmy to pewne pieniądze w razie zajścia zdarzenia, objętego polisą ubezpieczeniową. Jeśli zależy Ci na redukcji ryzyka w biznesie skontaktuj się z naszym biurem w Częstochowie. Nasi pracownicy wspólnie z Tobą zaprojektują optymalny plan ochrony Twojej firmy.

Ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Roszczenie z tytułu odpowiedzialności za szkody, wyrządzone w związku z prowadzeniem firmy, może być egzekwowane, pod pewnymi wyjątkami, z całego Twojego majątku – nie tylko z majątku przedsiębiorstwa. Tym bardziej warto skorzystać z ochrony w postaci ubezpieczenia OC jednoosobowej działalności gospodarczej, którą można rozszerzyć o dodatkowe klauzule umowne, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie firmy pozwala zachować płynność finansową przedsiębiorstwa, na wypadek wystąpienia zdarzenia, objętego polisą ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa nabiera szczególnego znaczenia w przypadku małych, jednoosobowych biznesów, których kapitał może nie wystarczyć na pokrycie ewentualnych roszczeń osób trzecich, spowodowanych działaniem przedsiębiorcy.

Zobacz również