Ubezpieczenie OC członków zarządu oraz władz spółki kapitałowej – Częstochowa

Jeśli odpowiedzialność za funkcjonowanie przedsiębiorstwa spoczywa na Twoich barkach, mamy rozwiązanie, które pozwoli Ci poczuć się bezpieczniej. Ubezpieczenie OC członków zarządu władz spółki kapitałowej to instrument dający zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwencjami złych decyzji. W zależności od wariantu oraz stopnia złożoności może to być polisa chroniąca nie tylko obecnych, ale też byłych oraz przyszłych członków zarządu. Ponadto zakres ochrony może zostać rozszerzony również na menedżerów, prokurentów i pełnomocników ogólnych. Warto pamiętać, że ubezpieczenie OC członków zarządu oraz władz spółek kapitałowych chroni nie tylko w zakresie prawa cywilnego, ale może stanowić zabezpieczenie również w sytuacjach o charakterze prawnokarnym oraz karnoskarbowym.

Kogo może obejmować ubezpieczenie spółki?

Ubezpieczenie OC członków zarządu władz spółki kapitałowej co do zasady zawiera spółka dla swoich władz. Jednakże zarówno spółka, jak i władze są w tym wypadku ubezpieczonymi.

  • Ubezpieczenie spółki może obejmować ochroną np.:
  • członków zarządu,
  • członków rady nadzorczej,
  • członków komisji rewizyjnej,
  • członków innego organu wykonawczego lub nadzorczego spółki,
  • prokurentów,
  • założycieli,
  • dyrektorów zarządzających spółką lub osoby, które zajmują porównywalne stanowiska w strukturach spółki,
  • likwidatorów spółki (powołanych w związku z likwidacją spółki z przyczyn innych niż upadłość spółki) lub osoby, które zajmują porównywalne stanowiska w strukturach spółki,
  • małżonków lub albo partnerów życiowych członków władz spółki, lub spadkobierców, jeśli odpowiadają oni za zobowiązania członka władz spółki swoim osobistym majątkiem.

W przypadku zainteresowania zawarciem tego rodzaju ubezpieczenia zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą również w zakresie innych rodzajów ubezpieczeń w tym takich pozwalających na uzyskanie odszkodowania po pożarze firmy oraz innych zdarzeniach. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej kompleksowej oferty ubezpieczeniowej. Jesteśmy do dyspozycji w naszym biurze w Częstochowie od poniedziałku do soboty. Zapraszamy!