Amerykanie nazywają go maklerem ubezpieczeniowym. Polacy, często nie mają pojęcia czym tak naprawdę się zajmuje. Zapraszamy na krótki artykuł opisujący pracę profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego.

Broker ubezpieczeniowy to osoba fizyczna lub prawna działająca w imieniu swojego klienta, a nie na rzecz zakładów ubezpieczeniowych. Jego zadaniem jest pośredniczenie w podpisywaniu umów pomiędzy osobami planującymi zakup polisy, a ubezpieczycielem. Wynagrodzenie brokera wypłacane jest przez ubezpieczyciela, po opłaceniu składki przez ubezpieczającego.

Broker powinien zapewnić klientom rzeczowe i obiektywne wyjaśnienia dotyczące różnych rodzajów ubezpieczeń, praw, zobowiązań i związanych z tym kosztów.

Zadania brokera ubezpieczeniowego:

  • udzielanie porad i informacji jedynie w dziedzinach w pełni pokrywających się z jego kompetencjami,
  • działanie na rzecz ubezpieczonego w przypadku szkody i dbanie o prawidłowe przeprowadzenie sprawy mające na celu uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania,
  • dbanie o interes klienta i przedkładanie go nad własny zysk.

Brokera od agenta ubezpieczeniowego odróżnia fakt, że działa na rzecz klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Agent, który też jest pośrednikiem, działa natomiast na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Współcześnie broker ubezpieczeniowy to nie tylko pośrednik, ale również:

Doradca ? wykorzystujący specjalistyczną wiedzę o ubezpieczeniach do dostarczania klientowi najkorzystniejszych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Analityk ? identyfikujący i oceniający zagrożenia wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej oraz dostarczający klientom rozwiązań w zakresie zarządzania tym ryzykiem.

Partner ? ponieważ pomaga klientowi w kontaktach z ubezpieczycielami, stawiając zawsze jego interes na pierwszym miejscu.