Ubezpieczenie NNW to dobrowolne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Pozwala chronić się od konsekwencji negatywnych skutków nieprzewidzianych sytuacji. Możliwy jest zakup NNW tylko na siebie albo w pakiecie ? również dla wskazanych przez nas osób.

NNW jest często nazywanie ubezpieczeniem wypadkowym, ponieważ pozwala chronić nas przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Na polskim rynku ubezpieczeń dostępne są dwa rodzaje polis o ?wąskim? i ?szerokim? zakresie. Pierwszy rodzaj to ubezpieczenie dotyczące tylko określonych wypadków, np. wypadków komunikacyjnych. Często oferowane jest w pakiecie z ubezpieczeniem OC i AC. Zapewnia ono wsparcie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub jej uszczerbku na zdrowiu.

Polisa pokrywa m.in.:

  • koszty leczenia i rehabilitacji,
  • koszty pogrzebu,
  • skutki niezdolności do pracy.

Znacznie szerszy charakter mają polisy NNW niezwiązane tylko z wypadkami komunikacyjnymi. Mogą one chronić ubezpieczonych i ich najbliższych przed konsekwencjami wypadków, w wyniku których poniosą śmierć lub doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu. Taka polisa może obejmować znacznie szerszy zakres odpowiedzialności ubezpieczeniowej ? pokryje np. koszty poniesionej operacji plastycznej albo nabycia protez, które miały związek z zaistniałym wypadkiem.

Ubezpieczyciele oferują również specjalne pakiety NNW dla określonych grup zawodowych i dla klientów poszukujących polis o indywidualnie dopasowanym zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. NNW może pokryć nie tylko koszty odszkodowań, ale także koszty pobytu  w szpitalu albo transportu. Aby świadczenie z NNW było relatywnie  wysokie, należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia bo to od niej zależy wysokość odszkodowania, które otrzymamy.

Czy warto skorzystać z NNW?

Ubezpieczenia NNW możemy kupić w ramach szerszego pakietu albo jako samodzielne ubezpieczenie. Mogą stanowić np. część pakietu szkolnego, mieszkaniowego, turystycznego czy pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych. Dobrze dobrane NNW pozwala zyskać pewne zabezpieczenie, które jest niezależne od innych świadczeń. Dopuszczalna jest także kumulacja świadczeń, co oznacza, że otrzymamy tyle odszkodowań ile posiadamy umów NNW. Elastyczność NNW i szeroki zakres ochrony sprawiają, że jest to polisa bardzo korzystna dla klientów.